Klimaatinnovatie met interactieve ecosysteem uitwisselingen

Op 1 maart was de eerste lokale ecosysteem workshop van het cities 4.0 programma in Turku, Finland. De sessie werd geopend door Minna Arve, de burgemeester van Turku, die in haar welkomstwoord helder de multi-crisis uitdagingen schetste waarvoor wij als samenleving dit decennium staan. Ze noemde ook trots de enorme stappen die door de inwoners en het bestuur van de stad Turku zijn gemaakt in het terugbrengen van de emissies met meer dan 50% in vergelijk met het referentiejaar 1990.

Mobiliteit vertegenwoordigt in Turku 25% van de totale emissies en is het domein waar Turku graag op wil samenwerken met andere steden in het cities 4.0 programma om samen oplossingen te vinden. Het doel van de workshop was dan ook om de belangrijkste uitdagingen te vinden die Turku heeft in het emissievrij maken van mobiliteit.

De burgemeester daagde de deelnemers van de workshop uit door de deadline op 2029 te zetten. Dat is het jaar waarin de stad Turku haar 800-jarig bestaan viert. Onder de stakeholders in de workshop zaten vertegenwoordigers van de gemeente, het Sciencepark Turku, Turku Universiteit, Business Finland, lokale kleine en grote bedrijven, studenten en deelnemers van andere maatschappelijke organisaties.  Iedereen ging aan de slag met de Ecosysteem Game die Stichting ESTI had meegenomen voor het leren werken in multi-stakeholder innovaties. De groep werkte met veel plezier aan een generiek gezondheidsvraagstuk om een samenwerking op te zetten, om vervolgens in teams aan de slag te gaan met het identificeren van de duurzame mobiliteitsvraagstukken.

De uitdagingen rond mobiliteit werden door ESTI geïntroduceerd door een aantal mogelijke toekomsten voor te stellen rond mobiliteit. Twee van deze mogelijke toekomsten of scenario’s zijn interessant om wat nader toe te lichten. Het eerste scenario gaat uit van een transitie waarin alle huidige fossiel aangedreven transportmiddelen worden vervangen door elektrische voertuigen. Voor Finland duurt het 27 jaar voordat alle personenvoertuigen zijn vervangen.
Het tweede scenario is een Transport als dienst (transport as a service of TaaS) scenario waarin Turku versneld de transitie maakt naar autonome voertuigen. De overgang van voertuigen in privé eigendom die 90% van de tijd geparkeerd staan naar een vloot van voertuigen die 90% van de tijd rijden vermindert op termijn het totaal aantal voertuigen met 80%. De kosten per kilometer nemen zelfs af met 90% in vergelijk met een eigen voertuig.
Meer dan 40 vraagstukken werden geïdentificeerd tijdens de discussie in de teams. De vraagstukken varieerden van verbeterde fietsinfrastructuur tot de gedragsverandering die nodig is voor het maken van meer duurzame keuzes in vervoer.

Als vervolg voor Turku worden de 5 belangrijkste vraagstukken gedeeld met een grotere groep stakeholders om te stemmen en zo te komen tot de belangrijkste challenge voor Turku. De uitkomst wordt daarna meegenomen in de internationale workshops waarin vertegenwoordigers van alle vier regio’s uit Bologna, Eindhoven/Helmond, Leuven en Turku zullen deelnemen. Hieruit komen de gedeelde ‘challenges’ die worden gebruikt voor het verbinden van de ecosystemen en verwerkt in een gezamenlijk actieplan. 

“Cities 4.0 project has been funded by the European Union’s Lump Sum Europe program for Coordination and Support Actions GA 101070827- HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01”.

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Cities 4.0.

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

rick wielens

Rick Wielens