Hier kun je de kleur van de tekst aanpassen

(dit geldt alleen voor de tekstkleur die als achtergrond bovenstaande kleur hebben)

#FFFFFF

Hier kun je de accentkleur van de titels aanpassen

#ef8c6d

Het Cities 4.0 project is een samenwerking van 4 Europese innovatie-ecosystemen om bij te dragen aan de belangrijkste elementen van het Europese klimaatbeleid. Zoals weergegeven in de EU Green Deal, het ‘Fit for 55’-pakket, dat op 14 juli 2021 is aangenomen. Cities 4.0 biedt in het bijzonder de regionale en lokale vertaling van dit pakket via de voorgestelde missie van de Europese Unie 100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030 (hierna de EU-missie), geïntroduceerd in september 2021.

Alle vier de steden die in dit project samenwerken, Brainport Eindhoven/Helmond Leuven, Turku en Bologna, zijn geselecteerd als leden van de Europese missie en streven dus naar klimaatneutraliteit in 2030. Het Cities 4.0 project is een kans om te experimenteren en innoveren dankzij kennisdeling, netwerken en onderlinge verbindingen.

Het Cities 4.0 project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De uitingen van standpunten en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en weerspiegelen niet die van de Unie of EISMEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende partij kan hiervoor verantwoordelijk gehouden worden.

Volg onze gezamenlijke website (gehost bij Brainport Eindhoven) om alle activiteiten en ontwikkelingen rondom de chaellenges te volgen!

Project partners

De activiteiten van het Europese project Cities 4.0 heeft als doel nieuwe netwerken en synergieën te creëren tussen innovatie-ecosystemen op weg naar klimaatneutraliteit.

Het Cities 4.0-consortium bestaat uit onderzoeksinstituten en niet-academische innovatieve spelers die excellentie vertegenwoordigen op het gebied van wetenschap, stedelijke innovatie, milieu en hoogwaardige technologie.

Deze samenwerking van 5 entiteiten vormt het partnerschap dat samenwerkt om hun 4 thuissteden te helpen klimaatneutraal te worden.

Brainport Development Eindhoven, coördinator van het project, leidt het project door alle inspanningen en capaciteiten van elke partner te bundelen om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken.

Leuven Mindgate heeft een centrale rol in de Leuven Innovation Region en kan zo bijdragen tot de realisatie van het project door de key players in kaart te brengen die een gezamenlijk internationaal actieplan voor het klimaat zullen uitwerken. 

Turku Science Park Ltd. zal haar wetenschappelijke expertise gebruiken om een ​​diepgaande analyse uit te voeren van het innovatie-ecosysteem van elke partner. Dankzij deze analyse zullen de partners de zakelijke kansen identificeren die voortvloeien uit de doelstelling van klimaatneutraliteit.

Bologna Foundation is verantwoordelijk voor de communicatie en verspreiding van het project, evenals voor het betrekken van burgers en belanghebbenden bij de projectactiviteiten.

ESTI, het Ecosystem Thinking Institute, zal dankzij haar lange ervaring in open innovatiepraktijken alle partners helpen met haar tools en initiatieven die op maat worden aangeboden om belanghebbenden te verbinden en tot gecoördineerde oplossingen te komen met betrekking tot klimaatneutraliteit.

Volg onze LinkedIn pagina om alle activiteiten en ontwikkelingen van de komende maanden te volgen!

https://brainporteindhoven.com/nl/cities4point0/homepage-sustainability-challenges

De partners

logo Brainport Eindhoven
logo esti

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Nieuws en ontwikkelingen

Heeft u vragen?

We helpen u graag met aanvullende informatie rondom dit project!