De stappen van een Innovatie-Uitdaging

probleem

Een ‘goed’ probleem

Het is niet eenvoudig, om een probleemdefinitie te creëren, zonder in de oplossing verzeild te raken.

onderzoek

Onderzoek

Tijdens de probleemdefinitie-fase, doen we uitgebreid onderzoek naar het landschap rondom het vraagstuk.

reikwijdte

Reikwijdte

De magie zit in het wereldwijd bereiken van partijen met probleemoplossend vermogen, met name buiten de sector.

expertise

Expertise

Om de oplossingen goed te kunnen beoordelen, wordt veel vakkennis samengebracht – zowel van binnen als buiten ons team.

community

Community

De opgedane kennis wordt gebundeld op ons innovatie-platform. Zo blijft het ecosysteem bij met nieuwe ontwikkelingen.

“Het werken in innovatie-ecosystemen vereist andere kennis en vaardigheden. Een belangrijk kenmerk is dat de toegang tot kennis en technologie belangrijker is, dan het eigendom van kennis.”

 

– Rick Wielens

Onze Challenges

Onze challenges zijn een uitnodiging aan iedereen om te helpen relevante problemen en vraagstukken op te lossen. Elke challenge bestaat uit een goed gedefinieerd probleem en criteria waaraan oplossingen moeten voldoen en een stap naar implementatie of experimenteren. Elke challenge bestaat ook uit een kans om samen te werken, want echt innoveren doe je samen! Is innovatie uw challenge? Lees meer hierover in onze publicatie.

Open

Cities 4.0

Het Cities 4.0 project is een samenwerking van 4 Europese innovatie-ecosystemen om bij te dragen aan de belangrijkste elementen van het Europese klimaatbeleid. Zoals weergegeven in de EU Green Deal, het ‘Fit for 55’-pakket, dat op 14 juli 2021 is aangenomen. Cities 4.0 biedt in het bijzonder de regionale en lokale vertaling van dit pakket via de voorgestelde missie van de Europese Unie 100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030 (hierna de EU-missie), geïntroduceerd in september 2021.

Pilotfase

Leven Lang Ontwikkelaar

De Leven Lang Ontwikkelaar Challenge begint met een echte uitdaging: het tekort aan talent in vele sectoren. Om dit probleem op te kunnen lossen, is het belangrijk verder vooruit te kijken naar wat er in de toekomst nodig is aan kennis en vaardigheden. Daarvoor moeten we de nieuwe paradigma’s snappen die in de verschillende sectoren op de horizon komen, zodat we op andere manieren (anticyclisch) kunnen gaan ontwikkelen en opleiden. Voor de Leven Lang Ontwikkelaar Challenge zijn we namens Provincie Gelderland op zoek naar nieuwe LLO-concepten voor de Bouw, de Zorg, het Onderwijs en de Cybersecurity.

Pilotfase

So You Think You Can Build

Woningcorporaties in Nederland staan voor een grote opgave om versneld 150.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Wonen Zuid, Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, Antares, ZOwonen, Wonen Limburg en Alwel willen ca. 4000 nieuwe woningen realiseren. Voor het verlagen van de kosten en versnellen van de bouw van deze woningen, is een andere aanpak nodig gestoeld op conceptueel bouwen. Met de challenge So you think you can BUILD daagt ESTI namens deze woningcorporaties, het NCB en Aedes de markt uit om betaalbare sociale huurwoningen in Nederland niet alleen mogelijk maken maar ook te versnellen.

Afgerond

warmtewissel

De WarmteWissel

Met de WarmteWissel uitdaging willen de Brabantse Lente-corporaties de CO2-uitstoot in de woningen drastisch verlagen. Jaarlijks vervangen we bij circa 5.000 woningen individuele CV-(combi)ketels. We zijn op zoek naar een duurzame oplossing voor deze ketels. Een compacte oplossing met een minimaal 80% CO2-reductie ten opzichte van de huidige CV-(combi)ketel, minder of geen aardgasgebruik, betaalbaar en eenvoudig in gebruik. Om de transitie naar een aardgasvrije en CO2-neutrale woningvoorraad te kunnen maken, met een neutrale impact op de energielasten, hebben we [markt]partijen opgeroepen mee te doen aan De WarmteWissel.

Afgerond

isolatie uitdaging

De Isolatie Uitdaging

De verduurzaming van duizenden sociale huurwoningen begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie die de woningen geschikt maakt voor lagetemperatuurverwarming. Met betere gevelisolatie blijft de energierekening voor meer huurders betaalbaar en worden tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler. De huidige materialen en technieken geven overlast voor bewoners, zijn niet milieuvriendelijk en hebben te hoge kosten. Om hierin een doorbraak te forceren, schreven de Utrechtse corporties Bo-Ex, Portaal en Mitros een innovatiewedstrijd uit: De Isolatie Uitdaging. Hiervoor kwamen 40 inzendingen binnen.

Afgerond

3d awareness

3D-Awareness

Defensie wil dat elke missie succesvol wordt uitgevoerd waarbij de veiligheid van de eigen militairen en die van de partners hoge prioriteit heeft. Bij een goede voorbereiding is het begrijpen en overzien van de omgeving van cruciaal belang. De omgevingsfactoren zoals weer, waterlopen, zichtlijnen en andere variabelen zijn van levensbelang. We noemen dit ‘Situational Awareness’. Defensie wil leren of 3D-modellen helpen bij de verbetering van ‘Situational Awareness’. Deze challenge is inmiddels afgerond.

Afgerond

university partner challenge

University Partner Challenge Gelderland

Provincie Gelderland zoekt actief naar samenwerkingsverbanden met publieke en private academische onderwijsinstellingen die extra talent in Gelderland kunnen verwelkomen. Er zijn veel kansen voor educatieve partners en internationale studenten om zich in Gelderland te vestigen. De winnaar The MIST Center is in 2018 voor een rode loper ontvangst door Michiel Scheffer, gedeputeerde Economische Zaken en Werk van de provincie Gelderland uitgenodigd om een mogelijk partner programma met topwerkgevers uit de regio te verkennen.

Afgerond

ESTI

100% gezond wonen

Mitros, de grootste sociale verhuurder in Utrecht en Nieuwegein, startte de zoektocht naar de oplossing die garandeert dat huurders na renovatie een gezond en aangenaam binnenklimaat hebben. Een woning met een gezonde luchtkwaliteit zonder tocht, schimmel en teveel vocht. Kortom, 100% gezond wonen. Fresh-r en BRRIT+1 hebben met hun innovatieve oplossingen voor gezond wonen de Challenge van Mitros gewonnen. Zij zijn aan de slag gegaan met een prototype, om aan te tonen dat hun concept echt leidt tot woningen met een 100% gezond binnenklimaat.

Afgerond

ESTI

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs is een open innovatietraject geïnitieerd door Provincie Gelderland. Het doel is vernieuwende ideeën ophalen om de kloof tussen werken en leren kleiner te maken. Onderwijs + Arbeidsmarkt = Arbeidswijs! De beste ideeën krijgen een prijs en coaching om van idee naar praktijk te komen. In de editie van 2016 stond het thema Duurzame inzetbaarheid centraal. Hoe krijgen werkzoekenden een kans op de arbeidsmarkt in de techniek? Het winnende concept: Talentscouting voor Techniek scout in een pop-up store talent met een handleiding voor de techniek, en verbindt hen op
basis van hun talenten aan werkgevers en opleidingstrajecten.

Afgerond

ESTI

Employager 1.0

In opdracht van Gemeente Eindhoven schreven wij een ontwerpwedstrijd uit rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat: 44 inzendingen, 5 finalisten, 1 publieksprijs en 1 winnaar! 44 methodes, apps, instrumenten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Sandra Beijnes (Projectmanager AutThere bij NVA) over Employager: “In de Employager 1.0 wedstrijd, heeft de organisatie ons enorm geholpen door nog meer vorm en inhoud te geven aan het oorspronkelijk ingestuurde idee. In intensieve en constructieve gesprekken, is er gekomen tot een uitgewerkt idee, op basis waarvan de jury uiteindelijk besloot het AutThere2Work idee te belonen met de tweede plaats.”

Referenties

“Het team van ESTI (voormalig House of Open Innovation) heeft ons geadviseerd en gefaciliteerd in onze 100%GZNDwonen Challenge. In deze challenge daagde Mitros Woningcorporatie de markt uit tot innovatieve oplossingen om onze woningen tocht-, vocht-, en schimmelvrij te maken. ESTI heeft als onafhankelijke partij ons innovatietraject zeer goed en professioneel begeleid. De samenwerking hebben wij zeer prettig gevonden. De adviseurs van ESTI hebben veel kennis en ervaring. Met name vond ik het erg fijn dat ze enorm betrokken en makkelijk benaderbaar zijn. Gedurende het hele proces waren de lijntjes kort en konden we snel schakelen. Dat heeft er toe geleid dat we samen met hen en de drie Utrechtse corporaties ook De Isolatie Uitdaging hebben opgepakt.”

Gerdi Berkers, Mitros

“Via collega corporatie Mitros kwamen we als Portaal in contact met ESTI (voormalig House of Open Innovation). Als Utrechtse corporaties, Bo-Ex, Mitros en Portaal, organiseerden we onder begeleiding van ESTI ‘De Isolatie Uitdaging’. Zonder de professionele begeleiding van ESTI was deze innovatieve uitdaging nooit op zo’n korte termijn gelukt. Ik ervaarde Rick en zijn mensen als flexibel, professioneel en altijd weer in staat om ons een level hoger te brengen. Hun ervaring in dit soort trajecten maakt dat je als partijen niet het Wiel(ens) opnieuw hoeft uit te vinden. Dit maakte ons traject bijzonder efficiënt. Ook de contacten liepen op een hele natuurlijke en ontspannen wijze, waardoor wij als corporaties in onze kracht werden gezet. Ik kijk met plezier terug op een zeer geslaagd traject.”

Nico van Ginkel, Portaal

“Wat als de oplossing is dat je je probleem echt snapt?”

susanne Toussaint

Susanne Toussaint

Onze Programma Manager Susanne houdt onze trajecten in de rails en staat u graag te woord.

mail icon
phone
linkedin icon