To generate real solutions to real problems, we do not only need an integrated approach, we need the collaboration of an entire innovation ecosystem. ESTI – the EcoSystem Thinking Institute – gathers ecosystems around the challenges of Smart Living, like energy transition, care & wellbeing, safety and technology. This way every party – local authorities, science, industry, SME’s and education – can contribute to real solutions, using their own strengths.

Om te komen tot echte oplossingen voor echte problemen, hebben we niet alleen een geïntegreerde aanpak nodig maar de (samen-)werking van het hele innovatie-ecosysteem. ESTI – het EcoSystem Thinking Institute – brengt de ecosystemen samen rondom de uitdagingen binnen Smart Living, zoals energietransitie, zorg & welzijn, veiligheid en technologie. Zo kan iedere partij – overheid, wetenschap, industrie, mkb en onderwijs – vanuit de eigen rol en sterkte bijdragen aan echte oplossingen.

 

E-mail: contact@esti.site