De Leven Lang Ontwikkelaar challenge is één van de uitvoeringsvormen van het Deltaplan LLO dat Provincie Gelderland uit liet werken. Dit Deltaplan stoelt volledig op het anticyclisch opleiden voor de beroepen van de toekomst. Rondom het Deltaplan LLO werd een Actieraad samengesteld om tot concrete stappen te komen in de uitwerking. Deze Actieraad vertegenwoordigt alle stakeholders die betrokken zijn bij de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt: onderwijs, overheid, bedrijfsleven, studenten, sociale partners, dwarsdenkers, inhoudelijk experts en innovators.

Henk Bakker: Niet te zwart/wit denken
Henk Bakker is een doorgewinterd O&A-verbinder en is partner bij PROOF Adviseurs in Rotterdam. Henk is als vice-voorzitter van de jury toegevoegd aan de Actieraad voor de Leven Lang Ontwikkelaar challenge vanwege zijn diepgravende expertise.

“Het model van de conjunctuur-seizoenen is een mooie metafoor, die staat voor het terecht anticyclisch denken en doen. Ik merk een vreugde van herkenning van het gedachtengoed om preventief competenties aan te leren. We moeten overigens uiteraard niet al te zwart/wit denken dat daarin investeren alleen in “rustiger tijden” plaats moet vinden. Ook tijdens het werken in een hoogconjunctuur (hoogzomer) worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. De knop staat niet helemaal aan of helemaal uit.” 

Henk geeft een aantal mooie voorbeelden van hoe samenwerkingen rondom anticyclisch opleiden succesvol zijn geweest, waaronder Bouw door, leer verder, dat hij eerder in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzocht. “Dat model structureel toepassen is natuurlijk erg interessant.”

Mariëlle Broekman: Dwarsdenkers en Vernieuwers
Mariëlle is momenteel Wethouder in Nijkerk en heeft vanuit het gemeenteperspectief al veel mogen bouwen aan samenwerkingen rondom talentvragen. Mariëlle dacht al mee over de inhoud van het Deltaplan en is vanaf dag één betrokken bij de Actieraad Deltaplan LLO.

“Ik ben erg geïnteresseerd in de nieuwe inzichten van dwarsdenkers en vernieuwers. We hebben de paradigma’s onderzocht in de bouw, het onderwijs, de cybersecurity en de zorg. Hoe kunnen we een sprong voorwaarts maken naar de beroepen van de toekomst? Het cybersecurity-vraagstuk speelt op zoveel vlakken. Ik las pas het boek HET IS OORLOG – maar niemand die het ziet van Huib Modderkolk. Het is ontluisterend hoeveel risico we met z’n allen lopen en er zo weinig van weten en kennen. Met name de gedragscomponent van de mens is doorslaggevend. Ons eigen gedrag en handelen vormt in veel gevallen een groot risico. Het is goed dat de challenge juist dat vraagstuk vastpakt. Wij zijn nu bezig met 4 gemeenten voor een gezamenlijke aanpak. Veel gemeenten zijn simpelweg te klein om dit allemaal zelfstandig het hoofd te kunnen bieden. Ik hoop dat de challenge oplossingen biedt die direct toepasbaar zijn.”

Noah Hajji: Geen Carrière-switch
Noah is net als Mariëlle vanaf het begin betrokken bij de Actieraad Deltaplan LLO. Hij was op dat moment voorzitter van de landelijke JOB en heeft veel bijgedragen aan de bouw van het model. Inmiddels is Noah z’n eigen Leven Lang Ontwikkelaar en studeert hij in Malmö in Zweden. Toch wilde Noah als studerende graag betrokken blijven bij de challenge. Hij zal de inzendingen dan ook via het ESTI platform mee beoordelen als jurylid.

“Als we kijken naar het onderwijs, dan merken we als studenten maar al te goed hoe moeilijk het is om de praktijk te koppelen aan het lesmateriaal. Veel van de praktijkdocenten die we hebben, maken op een gegeven moment een carrière-switch van de praktijk naar het onderwijs. Dat betekent dat zij de verbinding met de nieuwe ontwikkelingen in de praktijk kwijtraken. Zij kunnen alleen uit het verleden spreken van de praktijk, maar niet over het heden en dus ook niet de toekomst. De vraag van de echte hybride docent is dus juist heel relevant. Hier is ook een cultuurverandering voor nodig binnen het onderwijs. Alle oplossingen die daar een antwoord op geven, gaan veel impact hebben.”

Henk Bakker
Mariëlle Broekman

Noah Hajji

Klik hier om terug te gaan naar de challenge pagina.

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

Heb jij een innovatie-interface?

rick wielens

Kim van den Heuvel

Office Manager