Rogier Donkervoort werkt aan Duurzame Bouwsystemen en Industrialisatie bij TNO en is jurylid voor So You Think You Can BUILD.

“Met de So You Think You Can BUILD Challenge hebben we een relevante en interessante uitdaging te pakken. Door de focus te leggen op besparingen over 50 jaar levensduur van woningen, genereer je oplossingen die niet alleen belangrijk zijn voor woningbouwcorporaties. Ze kunnen ook heel interessant zijn voor particuliere nieuwbouw voor starters. Ik verwacht ook dat het zelfs kan raken aan de renovatievraagstukken waar we voor staan. Daar hoop ik als jurylid dan ook op. 

Als we goedkopere woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens kunnen realiseren, doet dat mogelijk ook iets met de doorstroomproblematiek die de woningbouwcorporaties al lange tijd ervaren. Als je tegen een beter kostenniveau naar een kleinere woning kunt, dan is de reflex om die beweging te maken ook groter. Ik kijk ook uit naar de oplossingen voor de levensloopbestendige variant.

Het charmante aan deze challenge vind ik: het adresseert niet alleen de technische aspecten, maar ook de sociale kant van nieuwe samenwerkingen in de keten. Dat vind ik de interessante gedachte van deze uitvraag: buiten de bestaande hokjes denken. Dat de keten in de bouw veel diverser is dan we vaak denken, wordt geïllustreerd door het voorbeeld van VDL. VDL gaat productiecapaciteit omzetten van het bouwen van bussen naar het produceren van natte cellen voor Van Wijnen, terwijl VDL niet direct een verwachte partij zou zijn in de bouwwereld.

Een deel van het probleem bij nieuw bouwen, is de beschikbaarheid van locaties en de duur van het vergunningentraject. Waarom hebben we in Nederland niet een ‘typegoedkeuring’ voor woningen, zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie met de RDW? Daar hoef je maar één keer een keuring door en mag de auto de weg op. 
Waarom hebben we datzelfde niet geregeld voor woningen? Een Rijksdienst Woning Goedkeur? Ik snap wel dat dat te makkelijk geredeneerd is, want alleen al per locatie kan de grondslag en fundering sterk verschillen. Toch zijn er heel veel elementen aan nieuwbouw die steeds hetzelfde zijn, zoals bijvoorbeeld de energieprestatie, belasting op de fundering en de duurzaamheid. Dat betekent dat je dus nog maar een hele beperkte aanvraag hoeft te doen. En ook dat geldt niet alleen voor de sociale woningbouw, maar ook voor particuliere bouw.

Een woning is in die zin een heel speciaal product, die in waarde toeneemt – terwijl we op alles wat we verder aanschaffen af moeten schrijven. De krapte in aanbod speelt hierin een belangrijke rol en die krapte lijkt voorlopig nog aan te houden. Als je ziet wat de opgaven zijn, dan halen we nog niet in. Ook staat de vraag niet stil en is sprake van vergrijzing in de uitvoeringscapaciteit. So You Think You Can BUILD gaat echt een verbetering kunnen betekenen.

Ik hoop en verwacht dat de deelnemers aan de challenge niet te sterk proberen om aan álle criteria in de bijlagen van de briefing te voldoen. Het wordt het meest verrassend als partijen met oplossingen ook af durven te wijken met nieuwe inzichten. Neem andere vormen van invulling: is de constructie, de schil, een apart pakket van de inbouw? Of heb je een partnerschap voor deze verschillende delen? Ook in de exploitatie ervan. Welke keuken haalt het de hele 50 jaar levensduur?

Het zou natuurlijk geweldig zijn, als ook overheden overwegen om deel uit te maken aan dit soort oplossingen. Ze spelen hoe dan ook een rol en hebben hierin ook een belang. Iedere ketenpartner heeft een deel van de invloed. Als je ze samenbrengt, krijg je het hele traject in beeld. Dan heeft iedereen er baat bij dat het slaagt. Een mooie aanleiding om als deelnemer met Gemeentes in gesprek te gaan over hoe zij de oplossingen zien voor het traject vóór aanvang van de bouw. Vind een deel van het proces opnieuw samen uit, kort procedures in, bespaar tijd en geld op die manier. So You Think You Can BUILD is een mooie aanleiding om het concreet te doen. Hier ligt de grote kans: laat zien dat het op een andere manier kan! Ik ben heel benieuwd.”

Jurylid Rogier Donkervoort

Terug naar de challenge pagina.

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

Heb jij een innovatie-interface?

rick wielens

Margot Nijkamp