Op zoek naar goede soberheid

“De woningbouwmarkt is onomkeerbaar in beweging. Inmiddels hebben we ruim 5 jaar ervaring met conceptueel bouwen en over de brede linie is dit positief. Het plaatsen gaat veel sneller en mensen wonen er graag. We hebben in ons portefeuilleplan staan dat minimaal 50 % van onze toekomstige woningen conceptueel gebouwd worden. 

Het is interessant dat we met So You Think You Can BUILD de total cost of ownership over de duur van 50 jaar in beeld krijgen. We kijken dus niet alleen naar de investering maar ook naar de onderhoudskosten tijdens de levensduur. We zien dat we het nu al minder hebben over faalkosten dan in het verleden, omdat conceptueel bouwen efficiënter gaat dan traditioneel bouwen. Een uitdaging die we nog wel hebben, is dat we graag willen dat de lokale overheden onderdeel worden van de gehele oplossing. Want hoewel we in sommige gemeenten al werken met versnellingsteams, zijn de ‘proceskosten’ aan de voorkant nog altijd substantieel. Als we over de esthetische discussies heen kunnen komen, ontstaat er een win-win-win tussen overheid, markt en woningcorporaties. 

We laten ons ook graag inspireren door hoe dit in andere werelden opgelost wordt. Neem bijvoorbeeld de autobranche, waar een APK verplicht is. Ik sluit me daarbij aan bij jurylid Rogier Donkervoort die pleit voor een keurmerk: Rijksdienst Woningtype Goedkeur. Dan verbinden we daar meteen een APWK aan: de Algemene Periodieke Woning Keuring in cycli over de gehele 50 jaar. 

Innovatief denken zit bij Wonen Limburg in het bloed… We krijgen veel positieve reacties vanuit onze omgeving dat we ons als initiërende corporatie hebben aangesloten bij deze challenge. Ons doel is om voldoende aantallen betaalbare kleinere woningen realiseren. Hierbij is goede soberheid het devies en niet teveel maatwerk en keuzemogelijkheden. Dit vergt kadering en focus. Anders schieten we het doel voorbij. Ook onze bewoners zijn gebaat bij eenvoudige keuzemogelijkheden. 

Ik merk dat ik energie krijg van deze vormen van samen pionieren. We hebben met corporaties tenslotte dezelfde volkshuisvestelijke opgave. Het is fijn om in dit soort trajecten de begeleiding en support te krijgen van Aedes, NCB en ESTI, omdat het soms ook spannend is om samen deze hobbels te nemen. De koudwatervrees is er nu vanaf, dus laten we dit groots oppakken. Alleen met voldoende schaalgrootte krijgen we de kostenkant onder controle, dus: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De jury wens ik een gezonde dosis realisme toe om de beweging naar betaalbaar volume voort te zetten.”

Koos Eggels is Adviseur Vastgoedstrategie bij Wonen Limburg

Terug naar de challenge pagina.

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

rick wielens

Margot Nijkamp