We staan voor een grote transitie-opgave

“De probleemstellingen van So You Think You Can BUILD zijn precies waar we mee bezig moeten zijn: snelheid, passendheid en betaalbaarheid. De challenge past naadloos in ons Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw. Ik draag dan ook graag bij als jurylid en ambassadeur van deze challenge om te komen tot goede oplossingen. We kunnen vanuit de provincie onze netwerken hiermee bereiken en partijen verbinden. De urgentie is hoog. Er is een grote behoefte; we hebben met spoed een groot volume aan woningen nodig en de total cost of ownership is nu nog een struikelblok.

Ik hoop dan ook dat we als jury concepten te zien krijgen die echt schaalbaar zijn en dat er nieuwe methodes van ontwikkeling naar boven komen. Deze challenge is een platform dat podium biedt aan nieuwe, vooruitstrevende innovaties. Wel vind ik het belangrijk dat we goed kijken naar de toepasbaarheid; zijn de concepten voldoende uitgekristalliseerd, dat we morgen aan de slag kunnen. Niet meteen vandaag, maar wel morgen. Natuurlijk mogen we niet afdoen aan de verduurzaming op klimaat, de PFAS uitdaging, stikstofproblematiek, de CO2 footprint en energietransitie, maar snelheid blijft één van de belangrijkste criteria.

Voor de organiserende woningbouwcorporaties is de relevantie de kans om te delen en hierdoor te vermenigvuldigen. Voor de deelnemers met de oplossingen bieden deze vormen van samenwerking de versoepeling om drempels weg te nemen in de keten. Nu zijn die samenwerkingen heel belangrijk, maar ik hoop natuurlijk dat de contractvormen de burger en de bewoner bereiken. Bijvoorbeeld met nieuwe oplossingen rondom de energiekosten. Ik kijk natuurlijk toch met een overheidsbril naar dit vraagstuk, en de burger dient vol in beeld te zijn.

Met dit platform kunnen we ook leren van andere blokkerende aspecten, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de ruimtelijke ordeningsprocessen. Ik verwacht dat we juist winst kunnen halen uit het conceptueel, fabrieksmatig bouwen. Dan heb je nog steeds vakmensen nodig met specifieke kennis, maar wellicht met andere talenten dan in de traditionele bouw. En in de ruimtelijke ordening liggen er kansen om snellere processen te introduceren.

Mijn voorstel aan mijn collega-juryleden gaat zijn: laten we kijken naar de transformatie-opgave. Welke plekken zijn nu bestemd waar over 10 jaar geen sprake meer is van groei? We hebben ook nu al te maken met krimpregio’s. Hoe kunnen we zorgdragen dat we geen leegstand krijgen op termijn? Als provincie doen we veel onderzoek naar de bevolkings-prognoses, waar gemeenten en woningbouwcorporaties goed gebruik van maken. Eén van de andere uitdagingen waar we voor staan, is het geclusterd wonen van ouderen. We hebben de Brabantse Stijlprijs uitgeschreven, deze derde editie draagt de titel ‘een thuis voor iedereen’, die gaat over de vorm en functie van woningen – over de architectuur. Natuurlijk gaat hier ook spelen: hoe snel en betaalbaar zijn deze concepten te realiseren? Dan kunnen we in Brabant dus mooie combinaties maken van de resultaten.”

Jurylid Erik Ronnes is gedeputeerde bij Provincie Brabant met portefeuille
Ruimte & Wonen

Terug naar de challenge pagina.

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

rick wielens

Margot Nijkamp