We gaan in gesprek met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, over de start van de Leven Lang Ontwikkelaar challenge.

Het Deltaplan LLO
“De basisgedachte van het Deltaplan dat voor Gelderland is opgesteld rondom LLO, spreekt mij zeer aan. Met name de conjunctuurseizoenen zijn herkenbaar. Ik ben zelf begonnen in mijn huidige functie in coronatijd en wie had ons kunnen voorspellen dat de horeca en luchtvaartdienstverlening zich zo zouden ontwikkelen? Wat het model met name relevant maakt, is het anticyclische karakter ervan. Als je niet in ‘hoogzomer’ nadenkt over de ‘midwinter’ – en dat doen we in Nederland eigenlijk onvoldoende – blijf je achter de feiten aanlopen.”

Actieraad
“Wat ook een goede beslissing is, is dat Gelderland een Gelderse Actieraad samenbrengt; het is inderdaad hóóg tijd voor actie. Kijk met name naar het dna van de regio: welke concrete vragen spelen er? De keuze voor Bouw, Cybersecurity, Onderwijs en Zorg zijn logisch. Let wel: het MKB is gezamenlijk altijd nog de grootste werkgever van Nederland. Hoe kun je hen helpen en ontzorgen met hun eigen vraagarticulatie? En hoe krijg je vraag en aanbod bij elkaar?”

De coronacrisis
“Als de coronacrisis iets heeft helder gemaakt dan is het de noodzaak voor iedereen om wendbaar te kunnen zijn op arbeidsmarkt. En dus nut en noodzaak van modulair en flexibel mbo. Praktijkleren, mbo-certificaten en keuzedelen zijn hier voorbeelden van. De regionale vraag behoeft echter ook andere vormen van flexibiliteit: bijvoorbeeld meerdere startmomenten in het jaar, lesdagen in avond en weekend.”

Inzetten mbo-infrastructuur
“Het weerbaar houden van de beroepsbevolking op de arbeidsmarkt zou een publieke taak moeten zijn. Met de hogescholen en de universiteiten dringen we al een tijd aan op een heldere publieke opdracht vanuit de overheid. Onze publiek bekostigde infrastructuur zou ook voor LLO ingezet mogen en eigenlijk zelfs moeten worden. Het is echt zonde dat die infrastructuur met gebouwen, docenten, instructeurs, nauwe samenwerking met het bedrijfsleven niet ten volle benut wordt. De sleutel ligt tenslotte bij het onderwijs, bij om-, her- en bijscholen. Wat ook moet gebeuren is dat wetgeving die een goed publiek aanbod voor om-, bij- en herscholen belemmert, wordt opgeruimd. Dat is echt in het belang van het meer ‘eigen’ kunnen maken van de leercultuur.”

We missen een ‘L’
“We spreken met z’n allen over LLO, maar we missen een belangrijke ‘L’, namelijk die van ‘Leuk’. We vergeten dat aantrekkelijk gemaakt moet worden om je te blijven ontwikkelen. Mensen willen verleiden met beelden die raken aan ‘terug naar de schoolbanken en het klaslokaal’ levert al decennia geen successen op.”

Met interesse volgen
“We gaan de Leven Lang Ontwikkelaar challenge met veel interesse volgen. Veel succes.”

Interview met Adnan Tekin – Voorzitter MBO-Raad door Margot Nijkamp
Oktober 2022

Klik hier om terug te gaan naar de challenge pagina.

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

Heb jij een innovatie-interface?

rick wielens

Margot Nijkamp