Dat de koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt anders moet worden ingericht, is al lange tijd bekend. Er dreigt in de komende jaren wederom veel talent verloren te gaan door de mismatch tussen de twee werelden. Samen met de Oost NL, de gezamenlijke Gelderse mbo’s en de Open Innovation Academy heeft provincie Gelderland het voortouw genomen om dit probleem aan te pakken. Vandaag introduceren zij hiervoor een nieuwe aanpak: ‘Samenscholing Geboden’. Minder regels, meer vertrouwen, meer ‘dwars’ verbinden op regionaal niveau.

Nieuwe verbindingen
Om te komen tot nieuwe verbindingen zijn 45 visionairs bevraagd die op nationaal en op (boven)regionaal niveau meedachten. Het bijbehorende boek ‘Samenscholing Geboden’ geeft niet alleen de uitwerking van de interviews en persoonlijke visies weer, maar beschrijft ook nieuwe manieren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Zo wordt antwoord gegeven op de vragen: Op welke thema’s moet actie op genomen worden? Wie moeten dat gaan doen? Hoe zijn de rollen verdeeld en hoe komen we tot resultaten?

Talent beter benutten
Gedeputeerde Michiel Scheffer: “We moeten onderwijs en arbeidsmarkt niet langer zien als twee systemen, maar laten samenscholen. Bouw bijvoorbeeld geen technieklokalen op school, maar gebruik de samenleving als technieklokaal. We moeten toe naar minder regelgeving en meer vertrouwen in de kracht van samenwerking. Op die manier kunnen we talent beter benutten. En er is heel veel talent in Gelderland.”

Meer open innovatie
De bevraagde deskundigen pleiten voor meer open innovatie op de arbeidsmarkt; het samen kunnen werken ondanks conflicterende belangen. In de high-tech wordt deze werkwijze al breed toegepast, zelfs tussen directe concurrenten. De methode legt andere verbindingen, zorgt voor cross-overs en voor uitkomsten die groter zijn dan de som der delen. Zo is ‘Samenscholing Geboden’ niet een eindresultaat, maar de start van een nieuwe aanpak. Henk Volberda: “Naast technologische innovatie hebben we ook sociale innovatie nodig: nieuwe manieren van managen, organiseren en inrichten van arbeid. Grote innovaties gaan tegenwoordig altijd in co-creatie met meerdere partijen.”

De regio aan zet
De deskundigen zien perspectief in een meer regionale aanpak van de arbeidsmarkt met de provincie als verbindingsspeler. Doekle Terpstra van Techniekpact 2020: “De economie van de toekomst is een regionale economie. Dat betekent dat de behoefte aan talent verschilt per regio. Als we in de regio’s de vraagkant snappen, kunnen we ook de aanbodkant beter regelen.”

Dwarsdenkers met visie
De visies van o.a. Jan Terlouw, Henk Volberda, Doekle Terpstra, Martijn Aslander Jan Rotmans, Erik Gerritsen en nog vele anderen zijn opgenomen over dit actuele onderwerp. Het boek biedt een veelheid aan invalshoeken: bedrijfsleven van corporates tot MKB, onderwijs op alle niveaus, studenten, ministeries, ouders, dwarsdenkers, politici, sociaal ondernemers, mensen met een beperking en wetenschappers. Geheel in de geest van samenwerken, hebben de initiatiefnemers niet alleen binnen de grenzen van Gelderland gekeken, maar deze kennis vanuit alle windstreken verzameld.

Regionaal Opleidings Fonds
Provincie Gelderland gaat als eerste aan de slag met deze ‘Samenscholingsmethode’ door een Actietank samen te stellen waarin niet alleen onderwijs en ondernemers, maar ook ouders, studenten en onderzoekers deelnemen. In het najaar van 2018 zal dit de eerste concrete resultaten opleveren van nieuwe vormen van samenwerken. Een eerste initiatief is een ‘pilot’ voor intersectorale mobiliteit, die de aanzet moet zijn voor een Regionaal Opleidings Fonds voor techniek in Gelderland, waar werkgevers, werknemers, onderwijs en ondernemers samen werk maken van de arbeidsmarkt van de toekomst.

Het boek ‘Samenscholing Geboden’ is volledig geproduceerd in Gelderland, met duurzame  materialen en vanaf heden verkrijgbaar via de bekende verkoopadressen. Klik hier om direct te bestellen.

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Margot Nijkamp, auteur en directeur van de Open Innovation Academy overhandigt een exemplaar aan de voorzitter van commissie EEM, Karin Jeurink
Auteur Margot Nijkamp (directeur van de Open Innovation Academy) overhandigt een exemplaar aan Karin Jeurink, voorzitter van commissie EEM, Provincie Gelderland.

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

rick wielens

Margot Nijkamp