Om te zeggen dat de Eindhovense innovatiecultuur nogal masculien is en was, is een understatement. En nee, dit is geen ‘women’s liberation column’. Het interessante van de masculiene cultuur is dat deze vaak weinig te maken heeft met de ‘pijpleidingen’ waarmee de mens geboren is. Masculien is een grondhouding, die zowel mannen, vrouwen en non-binairen kunnen hebben. Gerard Hofstede deed al uitvoerig onderzoek naar organisatieculturen. Masculiniteit staat voor een competitieve houding, gericht op het ego, materiële zaken, meetbare resultaten en conflict wordt opgelost door strijd. Daartegenover staat feminiene cultuur waar men streeft naar samenwerken, gericht op team, op mensen en falen is een momentopname en geen ramp. Mijn fijnste baas – ooit – was een superkundige, feminiene man.

Open innovatie behoeft balans

Omdat de modus operandi van open innovatie tegenwoordig niet meer weg te denken is, rijst de vraag naar femininiteit ook steeds verder. Open innovatie kun je niet doen met botsende, masculiene organisaties. Die blijven de strijd met elkaar aangaan, de concurrentiegedachte vasthouden, zonder in gezamenlijkheid tot resultaten te komen. Er moeten in ieder geval naar de buitenwereld ‘schakelmensen’ komen, die het belang van het gedeelde probleem, risico en resultaat overeind houden. Er is dus een balans nodig tussen masculiene, meetbare doelen en de wijze waarop deze door samenwerking en teamvorming behaald worden.
We zien hoe moeilijk het is voor zowel publieke als private organisaties om hier een wending aan te geven. Het goede nieuws is, we zien ook dat als de wil er echt is, de oplossing ook goed te implementeren is.

Fe+Male Tech Heroes

In Eindhoven hebben we een bijzonder gremium: de Fe+Male Tech Heroes. Hier wordt speciaal aandacht gegeven aan de vrouwelijke helden in de technologie – een internationale groep, die elkaar versterkt en inspireert. Het initiatief is opgestart door Ingelou Stol en Hilde de Vocht op de High Tech Campus – in een ver verleden het Philips NatLab. Het mooie is dat steeds meer mannen zich aansluiten, die het belang zien van diversiteit en inclusie. Een doorbraak in de femininiteit van innovatie. Een deel van onze problemen met tekorten aan mensen, heeft te maken met wie we echt wíllen zíen. Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook de 50+ers. Het helpt om de stigma’s te doorbreken. Iets wat broodnodig is in onze ‘oorlog om talent’. Het gezamenlijke Brainport kenniscluster maakt de regio aantrekkelijk. De diversiteit ervan – in religie, in nationaliteit, in kennis, in gender, in leeftijd – brengt allemaal extra kansen.

De Open Innovatiecultuur training

Veel organisaties komen tot het besef, dat ze hun benodigde innovatie niet meer alleen in eigen huis kunnen realiseren. Dat heeft onder andere te maken met de snelheid waarmee innovaties elkaar opvolgen; de kloksnelheid. Tijdens deze tweedaagse training ga je actief aan de slag met het toepassen van de stappen die nodig zijn om je organisatie voor te bereiden. Je krijgt onder andere antwoorden op de volgende vragen:
Op welke plaats in de organisatie wordt besloten tot samenwerken met de buitenwereld?
Wat is open innovatie en hoe open ís het echt?
Welke mindsets zijn nodig voor open innovatie?
Hoe belangrijk is de cultuur? Wat is diversiteit?

Het unieke van deze 2-daagse interactieve training zit hem in het DOEN! Er is voldoende nagedacht over open innovatie, en gelukkig ook al veel bewezen praktijkervaring.

Kom ook kennis opdoen in één van onze ESTI-Academy programma’s!

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

rick wielens

Margot Nijkamp