Samenwerken met partners is essentieel wanneer je je realiseert dat de meeste slimme mensen buiten je organisatie werken en dat er wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen* in R&D werken. De snelheid van technologische ontwikkeling is sneller dan ooit, innovaties die vroeger jaren duurden, gebeuren nu in weken; niet alleen in de digitale wereld, maar ook in de fysieke wereld. Maar waarde creëren uit deze nieuwe kansen en ze snel tot leven brengen is geen makkelijke taak. Het vereist het oplossen van veel uitdagingen en het betrekken van de juiste experts met een gedeeld doel.

Meestal hebben organisaties twee belangrijke interfaces met de buitenwereld: verkoop en inkoop. In de meeste gevallen hebben organisaties geen interface voor innovatie. In dit artikel wil ik het belang bepleiten van het bewust creëren van deze interface. En ook wat de cruciale factoren voor succes zijn om waarde te creëren door samen te werken met partners aan innovaties. Als er al een bewuste innovatie-interface is, zal deze vaak een uitbreiding van het R&D-team zijn.

Het creëren van een innovatie-interface begint met een innovatiestrategie die open innovatie integreert in het portfolio van innovatieactiviteiten. Belangrijk is om het doel van de innovatie-interface te definiëren; welk type innovatie en wat voor soort partnerschap wordt voorzien en welke resultaten zijn wenselijk? Ga je samenwerken aan strategische, kernonderdelen van je producten/oplossingen of meer aan de minder risicovolle perifere delen? Zoek je naar ‘componenten’ om te integreren in je productplatforms of naar volledig nieuwe oplossingen? In welk type partner ben je in geïnteresseerd en hoe ga je de samenwerking opbouwen en beheren? Bij ESTI gebruiken we onze Ecosystem Game om de innovatieteams van organisaties de dynamiek van innoveren met partners te laten ervaren. Leren lopen in de schoenen van iemand anders creëert bewustzijn van de noodzaak van wederkerigheid en schept beter voorbereide teams.
Elke samenwerking met de buitenwereld vertegenwoordigt in werkelijkheid drie samenwerkingen, een interne samenwerking binnen je bedrijf met afstemming van alle relevante functies, de interne samenwerking binnen het bedrijf van de partners en natuurlijk de daadwerkelijke samenwerking met de partner. Met onze Ecosystem Game als basis hebben we een uitbreiding van het spel gecreëerd waarin ook de interne afstemming wordt gesimuleerd.

Organisaties werken niet met organisaties, maar mensen werken met mensen. Het is cruciaal om de juiste mensen in de interface te hebben die de organisatie vertegenwoordigen. Samenwerken met partners is een competentie die echte competentieontwikkeling vereist. Een manier om je organisatie verder te ontwikkelen, is via ons practitioner programma ‘innoveren met partners’. Dit omvat leren over goede praktijken uit andere sectoren en organisaties, maar ook leren met en van je gemeenschap van praktijkoefenaars wat het organisatorisch leren versnelt.

Heeft jouw organisatie al bewust een innovatie-interface ingericht? Hoe meet je succes? Hoe creëer je waarde? We horen altijd graag over jouw ervaring en hoe we organisaties kunnen helpen om innovatie te versnellen.

*Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.13182

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

rick wielens

Rick Wielens