Misschien is het wel eens goed, om onszelf te spiegelen. Er zijn best wat dingen in Brainport, die nog wat verder gebracht kunnen worden – maar er gaat ook heel veel goed! Eén van de belangrijkste elementen in ons dagelijkse werk is de kennis verder brengen van het ecosysteemdenken dat we hier in de regio doen. Wij ‘brainporteren’ de manier van samenwerken aan grote uitdagingen in de multi-helix, zoals in het High Tech ecosysteem, naar andere werelden. We hebben in Brainport namelijk echt de code gekraakt om te komen van systeemdenken naar ecosysteemdenken, dus ook Brainport-eren.

Ontdubbelen

Het start altijd met een gezamenlijke crisis of uitdaging. “Never waste a good crisis”, zoals Churchill al zei. Brainport startte immers ook uit bittere noodzaak, omdat de uitdagingen dusdanig complex en kostbaar waren – met zoveel afhankelijkheden – dat alleen samenwerken tot echte resultaten zou leiden.
De mindsets rondom ‘gedeeld probleem, gedeeld risico en gedeeld resultaat’ zijn echt op heel veel gebieden toepasbaar. Begrijpen en accepteren dat je het simpelweg niet meer alleen kunt oplossen, is een belangrijk deel van de sleutel. Er zijn veel omgevingen waar men met hetzelfde probleem worstelt. Zeker in de publieke sector – zoals de zorg en het onderwijs – kampen organisaties veelal met dezelfde vraagstukken. We kunnen de investering in de oplossingen ontdubbelen door met meerdere partijen aan de voorkant van het gedeelde probleem te gaan staan.

Brainport beleven?

ESTI ontvangt regelmatig groepen die de modellen binnen Brainport graag willen leren kennen. Hiervoor biedt ESTI ééndaagse of meerdaagse programma’s aan om het te komen beleven; een vast onderdeel van de beleving is onze Ecosystem Game©®.

Bezoek van het Konnect Programma uit Groningen, Friesland en Drenthe aan o.a. de High Tech Campus.

Cross-Overs

Zeker wanneer we spannende nieuwe combinaties kunnen maken, komen we tot echte nieuwe innovaties. Een mooi voorbeeld is onze architectuur voor het One Planet instituut in Wageningen, waar geïnspireerd op het Holst Centre Eindhoven model een nieuwe samenwerking werd gestart tussen de high tech, food, health & agro.
Of wat te denken van de challenges rondom renovatie en nieuwbouw voor de sociale woningbouw? Deze open innovatie kennis wordt door geheel Nederland omarmd en daar mogen we met z’n allen erg trots op zijn. Inmiddels zijn er ook een aantal grote initiatieven om de kennis naar het buitenland te ontsluiten, onder andere samen met Europese Unie. En of wij blij zijn met wat we iedere dag aan het doen zijn? Nou en of! Met dank aan onze eigen ecosystemen voor de voortdurende inspiratie.

Kom ook kennis opdoen in één van onze ESTI-Academy programma’s!

Meer van deze posts

De Digitale Gospel

rick wielens

Margot Nijkamp