Talent is dé sleutel tot innovatie en groei. Ook in het MKB, waar meer dan 70% van de inwoners van Zuid-Holland werkzaam is. De economie, het werk en de benodigde skills van werknemers veranderen snel! Denk alleen maar aan digitalisering en nieuwe technologie. De komende decennia zullen beroepen versneld veranderen of zelfs verdwijnen. 

MKB Bank

Aandacht voor om- en bijscholing in het MKB is dan ook nodig om al het aanwezige talent optimaal te benutten. Dat vraagt om actie!

De Economic Board Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Rabobank lanceren met ondersteuning van ESTI daarom de MKB’ter Challenge! Het doel van deze challenge is het stimuleren van innovatieve oplossingen om een sterke leercultuur binnen het MKB in de provincie Zuid-Holland te bevorderen. 

De kans 

“In de challenge wordt een ieder opgeroepen om schaalbare en effectieve oplossingen aan te leveren die ingezet kunnen worden om talentontwikkeling en daarmee innovatie en groei in het brede MKB te stimuleren”, vertelt Henk Bakker, Programmamanager Human Capital van de Economic Board en provincie Zuid-Holland.

“Het kan gaan om oplossingen, waar bij de totstandkoming, ook een MKB werkgever betrokken was. Oplossingen die we nog niet hebben bedacht of bestaande oplossingen die breed worden benut. Er is al zoveel fantastisch aanbod waar nog onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. Hoe kunnen we dat veranderen? Alle inzendingen zijn welkom, ook van buiten Zuid-Holland. De bedoeling is dat het winnende idee in de gelegenheid wordt gesteld om het verder uit te werken of bijvoorbeeld in de vorm van een pilot kan operationaliseren. Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Op 19 maart is bij MKB Nederland, in de Malietoren in Den Haag, een informatiebijeenkomst voor iedereen die interesse heeft.” 

Steentje bijdragen als betrokken MKB bank 

“De beste oplossingen worden getest en begeleid in samenspraak met onze experts als het gaat om subsidies, start- en scale ups en financiering van Rabobank, vertelt Caspert van der Wel, directeur Coöperatieve Rabobank in Zuid-Holland. Meedoen betekent voor een inzender dat de oplossing zichtbaar wordt bij het grote netwerk aan MKB-ondernemers in Zuid-Holland en een podium tijdens het finale evenement. Best de moeite waard dus! Ik ben blij dat we als betrokken bank bij het MKB ook aan boord zijn bij deze challenge en zo ons steentje bij kunnen dragen aan dit belangrijke onderwerp.”

Terug naar de challenge pagina: www.mkbeterchallenge.nl

Meer van deze posts

Nicole Timmermans aan het woord!

rick wielens

Susanne Toussaint

Programma Manager