Maar liefst 94 inzendingen!

De inzendtermijn voor de So you think you can BUILD Challenge is gesloten. Met ruim 90 inzendingen is het duidelijk: conceptueel bouwen leeft!

De komende 10 jaar moeten zo’n één miljoen nieuwe woningen gebouwd worden, waarvan ca 30% in de sociale huursector. De opgave is enorm en vraagt om innovatieve oplossingen, mede in het kader van kwaliteit en betaalbaarheid!

Uitnodiging finale-event 7 juli
Op woensdag 7 juli 2021 is het finale event van de So you think you can BUILD challenge! Tijdens dit event zal de jury de finalisten vragen stellen over hun inzending en wordt de winnaar bekend gemaakt. De finale is een hybride event. Naast de finalisten zal een beperkt aantal genodigden live aanwezig zijn. De finale wordt live uitgezonden en gestreamd vanuit de High Tech Campus Eindhoven. Bent u er ook bij? Meld u aan via Hopin om het finale-event online te volgen. 

Terug naar de challenge pagina.

De vrienden van So you think you can BUILD

De 10 initiërende corporaties, Aedes en NCB hebben als doelstelling om 4000 nieuwe woningen te realiseren. Echter, hoe meer volume en organisaties, hoe groter de aantrekkingskracht voor de deelnemers met passende oplossingen. En dus meer potentie dat de kosten voor de oplossing inderdaad lager worden. We halen het ‘net’ op bij conceptaanbieders en nodigen hen uit om met een verrassend en betaalbaar aanbod te komen.

Als vriend hecht u belang aan innovatie in de nieuwbouw en wordt de kennis en ervaring die deze challenge oplevert exclusief met u gedeeld.

Wat vragen we?
De vrienden van deze challenge vragen we om mee te doen. Doe mee aan de pilot om het proeftraject te vergroten, meer oplossingen te kunnen testen en partijen op te roepen om met innovatieve betaalbare oplossingen te komen. Samen bereiken we echt meer!

Terug naar de challenge pagina.

Terugblik inspiratiesessie Ecosysteem in Conceptueel Bouwen

Op donderdagmiddag 18 februari jl. organiseerden we een digitale bijeenkomst om de challenge So you think you can BUILD te bespreken. Maar liefst 210 personen registreerden zich voor deze sessie!

Vanuit de studio op de High Tech Campus in Eindhoven hebben Olga Görts – van de Pas, Ingrid Storms, Rogér Gorts, Diederick Barendsz en Rick Wielens uitleg gegeven over de challenge en alle vooraf gestelde vragen beantwoord. Bekijk de opname en de presentatie van deze sessie hieronder terug.

Alle vragen die gesteld zijn, zowel voorafgaand als tijdens de sessie in de chat, zijn genoteerd en uitgewerkt. Lees ze allemaal terug:

Terug naar de challenge pagina.

So You Think You Can BUILD

Hoe kan innovatie leiden tot betaalbare nieuwbouw? Namens tien woningcorporaties, het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en Aedes daagt ESTI (Ecosystem Thinking Institute) de markt uit met de challenge So you think you can BUILD!

Uitdaging
Het lukt Wonen Zuid, Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, Antares, ZOwonen, Wonen Limburg en Alwel momenteel niet om rendabele nieuwbouwwoningen te bieden voor een- en twee-persoonshuishoudens. Samen met het NCB en Aedes zijn de corporaties op zoek naar dé innovatie die betaalbare nieuwbouw mogelijk maakt. Het gaat om ongeveer 4000 woningen voor een- en twee-persoonshuishoudens, met een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens van 634 euro (prijspeil januari 2021).

ESTI zoekt aanbieders van nieuwe, slimme concepten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen in onder andere de aanschafkosten, ontwerpkeuzes, gebruiks- en onderhoudskosten én die unieke samenwerkingen biedt met andere partners in de keten. Zodat woningcorporaties straks kwalitatief goede woningen kunnen bouwen voor een lagere prijs.

Inspiratiesessie
Aanbieders kunnen meedoen aan de challenge So you think you can Build? en hun oplossingen indienen. ESTI organiseert op 18 februari 2021 een inspiratiesessie voor geïnteresseerden. Tijdens het online evenement kunnen aanbieders kennismaken met andere deelnemers en met Esti. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Word ‘vriend van’
Bent u als corporatie ook geïnteresseerd in So you think you can build? Dan kunt u zich aansluiten als ‘vriend van’. Geïnteresseerde corporaties kunnen contact opnemen met projectadviseur Ingrid Storms van Wonen-Zuid. Eind oktober 2020 vertelde ze over het ontstaan van deze challenge.

Bron: Aedes, vereniging van woningcorporaties. Lees hier het volledig artikel.

Terug naar de challenge pagina.

Betaalbare woningen voor een- en tweepersoons huishoudens

Betaalbare woningen voor een- en tweepersoons huishoudens

Door het hele land is er een tekort aan betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor de Limburgse corporatie Wonen-Zuid en de Brabantse corporatie Area reden om de markt uit te dagen met betaalbare oplossingen te komen.

Projectadviseur Ingrid Storms van Wonen-Zuid: ‘Met een challenge willen wij, in totaal tien corporaties, samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen de markt uitdagen om te komen met betaalbare nieuwbouwconcepten voor een- en tweepersoonshuishoudens. We hopen straks kwalitatief goede woningen te kunnen bouwen, tegen een lagere prijs.’

Challenge
ESTI (Ecosystem Thinking Institute) helpt de corporaties bij de voorbereiding van de challenge. Storms: ‘Esti heeft al ervaring opgedaan met innovatieve challenges, bijvoorbeeld met de WarmteWissel en de Isolatieuitdaging. Hierdoor heeft Esti een breed netwerk van mogelijke aanbieders, waarvan we gebruik kunnen maken. Net als van de aanbieders die meedoen aan De Bouwstroom.’

De challenge verkeert nu nog in een voorbereidende fase: het ontwikkelen van een digitaal platform en de formulering van een heldere vraagomschrijving om straks appels met appels te kunnen vergelijken.

Nieuwe, slimme concepten
De samenwerkende corporaties zijn op zoek naar aanbieders van nieuwe, slimme concepten. Dit kunnen zowel traditionele bouwbedrijven zijn, maar ook aanbieders van deeloplossingen. Samen met andere aanbieders kunnen zij  een consortium vormen en zo een compleet concept aanbieden. ‘We hopen dat juist ook dit soort (kleinere) bedrijven voor de oplossing gaan zorgen. Veel aannemers hebben het momenteel erg druk en zijn daardoor te weinig bezig met vernieuwende concepten’, aldus Ingrid Storms.

Inspiratiesessie
De challenge gaat in januari 2021 van start en in februari 2021 staat een inspiratiesessie op het programma. Deze sessie is deels bedoeld om aanbieders van deeloplossingen met elkaar in contact te brengen.

Na een finale gaan de corporaties het winnende concept op kleine schaal uitvoeren. Een proef, want op papier kan alles er perfect uitzien, maar de praktijk is soms weerbarstig. ’Als de proef zo goed verloopt als wij hopen … laten we het dan zo groot mogelijk uitzetten. Want in heel Nederland zoeken veel een- en tweepersoonshuishoudens naar een betaalbare woning.’

Betrokken corporaties
Bij de challenge zijn nu tien corporaties betrokken. Dit zijn kartrekkers Wonen-Zuid en Area en de zogenoemde supporters Alwel, Wonen-Limburg, Zayaz, Tiwos, ZoWonen, Maasvallei, Antares en Domijn. Storms verwacht dat als de challenge openbaar gaat er ook andere corporaties geïnteresseerd zijn. Zij kunnen zich dan aansluiten als ‘vriend van’.

Bron: Aedes, vereniging van woningcorporaties. Lees hier het volledig artikel.

Rivierenland krijgt ‘experience centre’ voor versnelling energietransitie

Tiel – Rivierenland heeft vanaf 2021 een nieuw platform waar inwoners en bedrijven die stappen willen zetten in de energietransitie terecht kunnen voor advies, opleiding van vakmensen, voorlichting over actuele bouwoplossingen en contact met lokale technische dienstverleners.

Energietransitie Rivierenland – Foto: © Energie Samen Rivierenland

Smart Technology Experience Centre
In het Smart Technology Experience Centre (S-TEC) bundelen onderwijs, overheid, ondernemers en ondernemende inwoners hun krachten. S-TEC zorgt ervoor dat technische studenten die opgeleid willen worden voor middenkaderfuncties binnen de regio kunnen blijven. Inwoners van het Rivierengebied krijgen met S-TEC een centrum waar ze terecht kunnen voor onafhankelijk advies en een winkel met duurzame bouw- en installatieproducten. Alles onder een dak.

Energiezuinig schoolgebouw
S-TEC wordt gevestigd in een energiezuinig schoolgebouw aan de Teisterbantlaan in Tiel. Dit pand, eigendom van technisch opleider IW Midden, staat nu nog leeg. Op 15 juli ondertekenden ROC Rivor, Energie Samen Rivierenland, opleidingsbedrijf Installatiewerk Midden, Lingecollege, de WoonWijzerWinkel en Stichting ESTI een intentieverklaring om samen het S-TEC mogelijk te maken.

Tekort energiemonteurs in Rivierenland
De projectpartners organiseren hun samenwerking in een stichting die werk gaat maken van het jaarlijks verduurzamen van minimaal 1.500 woningen en gebouwen in de regio. Dit betekent een verdubbeling van het huidige aantal. Ook heeft Rivierenland een groot tekort aan energiemonteurs. De inschatting van de projectpartners is dat zonder de komst van S-TEC (en een hieraan gekoppelde komst van een BOL 4-opleiding Smart Building) het Rivierengebied een cruciale schakel in het techniekonderwijs gaat missen, waardoor de regio in Nederland een ‘witte vlek’ wordt als het gaat om het aanbod van techniekonderwijs.

Opleiding Smart Building
ROC Rivor heeft veel vertrouwen in de Smart Building-opleiding, omdat het een innovatieve opleiding is die enerzijds aansluit bij de behoefte van de studenten en anderzijds een oplossing is voor de enorme vraag naar technici die de toekomstige energietransitie vorm gaan geven. Hiermee versterkt S-TEC de algehele opleidingspositie, doordat er een dieper inzicht komt in de beroepen van de toekomst.

Werk in energiestransitie
Het biedt het onderwijs de kans om hierop voor te bereiden. Dit geldt niet alleen voor de positie van de reguliere studenten, maar ook van praktisch opgeleiden die zich kunnen doorontwikkelen, zij-instromers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met Werkzaak Rivierenland zullen praktische opleidingen worden aangeboden, om de overstap naar werk in de energietransitie mogelijk te maken.

Partners
De partners binnen S-TEC geloven in de kracht van lokale netwerken als motor van de energietransitie. De energietransitie moet een beweging zijn vanuit de inwoners, die wortelt in de eigen regio. S-TEC wil de vooroplopers inspireren, motiveren en faciliteren. Dit doet S-TEC allereerst door praktijkgerichte kennisoverdracht en opleiding. Hiernaast stimuleert S-TEC het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van gemeentes, lokale energiecoöperaties, buurt- en burengroepen en (agro)bedrijfsleven in de regio. “Alleen als we innovaties vanaf de vraagkant aansturen, worden er echte oplossingen gevonden waar behoefte aan is,” aldus Margot Nijkamp van Stichting ESTI.

S-TEC
Heel relevant is het onafhankelijke karakter van S-TEC. Volgens Stefan van Tongeren, directeur van Energie Samen Rivierenland en een van de initiatiefnemers voor S-TEC, zoeken inwoners en bedrijven naar betrouwbaar advies. “Een onafhankelijke partner geeft vertrouwen en vergroot het handelingsperspectief van inwoners en bedrijven. Op deze manier draagt S-TEC bij aan het versneld realiseren van energiedoelstellingen.

S-TEC wil het beste technische onderwijs en dito producten en diensten aanbieden. Bedrijven en inwoners die wat willen met de verduurzaming van hun huis of bedrijf hoeven vanaf volgend jaar maar aan een plek te denken: S-TEC aan de Teisterbantlaan in Tiel.”

Samenwerking is cuciaal in de energiestransitie
Er is een kleine twee jaar toegewerkt naar het moment dat de intentieverklaring nu is ondertekend. Van Tongeren: “Alle partijen willen wel meedenken en op beleidsniveau samenwerken. Maar om dan vervolgens door te pakken en dat te vertalen naar een intensieve, operationele samenwerking wordt nog niet gedaan. Dan moeten er bestaande kaders worden doorbroken. Lastig, maar onvermijdbaar voor een geslaagde energietransitie.”

Projectpartners
De projectpartners hebben voor S-TEC een stevig plan ontwikkeld. De gezamenlijke ambitie is om S-TEC vanaf 2023 zonder subsidie te laten werken. Dat is een reëel scenario. Voor de aanloop en de ontwikkeling van S-TEC zijn extra fondsen nodig die deze vernieuwende, integrale aanpak mogelijk gaan maken. Hiervoor willen de projectpartners een beroep doen op de Regio Deal gelden die voor het Rivierengebied beschikbaar zijn gekomen.